Chia sẻ về đề cử

 • Thu Thảo
  Thích những chương trình không drama, cãi nhau mà ai cũng đáng yêu như thế này này.
 • Hà An
  Tuần nào cũng hóng xem ai bị xé bảng tên đầu tiên, cười lộn ruột!
 • Mr.Chu
  Thích nhất Lan Ngọc, bả làm cái gì tui cũng thấy mắc cười hết!
 • Hoa Ban Trắng
  Đã lâu rồi chưa có một chương trình nào khiến mình phải ngồi chờ trước TV đến giờ phát sóng như “Chạy đi chờ chi”!
0  Bình Luận