Chia sẻ về đề cử

 • Hồ Fox
  Nghe cái tên thương hiệu “Môi Điên" đã thấy ấn tượng rồi, nhìn sang founder Tom Trandt còn đáng khâm phục hơn!
 • Andrew
  Không chỉ có kiến thức thời trang bài bản hay tầm nhìn tiệm cận xu hướng thế giới mà Tom Trandt còn có tâm hồn yêu những giá trị truyền thống của Việt Nam.
 • Phạm Hoàng
  Trong số các nhà thiết kế trẻ của Việt Nam, anh Tom Trandt này là tiềm năng nhất!
 • Đông
  Thích cái “chất" của Tom Trandt, mỗi thiết kế đều khiến người ta nhìn thật lâu để chiêm ngưỡng.
0  Bình Luận