Chia sẻ về đề cử

 • Đăng Hoàng
  Xuất sắc và ý nghĩa quá!
 • Triệu Lê
  Rất ấn tượng! Chúc các bạn triển lãm thành công.
 • An Sen
  Nhờ đến Nảy mầm mà lần đầu tiên trong đời mình thấy cây nha đam có hoa.
 • Fanhantoan
  Triển lãm dễ cưng quá đi! Các bạn trẻ bây giờ thiệt là giỏi.
 • Soc.nhy
  Lâu rồi mới được xem nhiều tác phẩm xinh xẻo như vậy, có cảm giác như được quay về thời sinh viên muốn cầm bút lên vẽ ngay và luôn.
0  Bình Luận