Chia sẻ về đề cử

  • Trang Huynh
    Phim này cậu 3 là người gánh hết mọi đau khổ. Thương cậu 3.
  • BinCun
    Tội nghiệp cậu 3 xuân Hết bị xe đụng rồi bị sét đánh Cậu sống sao nổi đây.
  • My Quyen Tran
    Mặc dù cậu 3 đóng vai ác nhưng mà thấy tội nghiệp cậu 3 quá.
0  Bình Luận