Chia sẻ về đề cử

  • Nguyễn Văn Trung
    Ai nhà có người thân già yếu phải di chuyển khó khăn mới biết việc chăm sóc cực khổ thế nào. Mong mô hình của các em sẽ được nhân rộng để bệnh nhân đỡ khổ và người nhà chăm sóc cũng bớt cực hơn
  • Hà Tấn Phát
    Ý tưởng sáng tạo rất tuyệt vời. Rất cần thiết cho người già và người khuyết tật. Mong em Quốc Công sẽ giữ mãi tinh thần của mình và tạo nên nhiều sản phẩm tiện ích hơn nữa.
  • Lý Văn Trọng (người dùng thử sản phẩm)
    Khi dùng thử tôi thấy chiếc xe lăn này di chuyển tới lui rất tiện lợi đối với người khuyết tật và người già yếu. Tôi thấy xe này dễ sử dụng, an toàn, chỉ bấm nút điện thoại, hoặc lắc tay tới lui chứ không cần dùng sức lắc như các xe khác.
0  Bình Luận