Chia sẻ về đề cử

  • Thi Thu Vu
    Giọng chị này đặc biệt quá!
  • Alan
    Bản gốc của Bray x Amee vẫn là nhất!
  • Huyền Nguyễn
    Team đã từng khóc và cười vì crush điểm danh. 😭😂
0  Bình Luận