Chia sẻ về đề cử

 • Nấm Chan
  Cái đám người thứ 3 nhiều đến nỗi có thật lắm từ để gọi chúng nó.
 • Hải Sâm
  Từ lóng của năm đây rồi.
 • Bình
  Vote cho từ này.
 • An Tuệ
  Từ này rất trực diện, thẳng thắn và thâm thuý đấy chứ.
 • Chi Chi
  Đọc nghe “sang mồm" thật!
0  Bình Luận