Chia sẻ về đề cử

 • Mạnh Vũ
  Các ông giáo có thấy thú vị không? Chứ tôi là tôi thấy thú vị rồi đó!
 • Nghĩa Nguyễn
  Có ông giáo rồi vậy lão Hạc đâu? Cậu Vàng đâu?
 • Phương Phương
  Đi đâu cũng thấy ông giáo, giờ mới biết ở đâu ra đấy.
 • Oanh Phạm
  Đề cử hay nè các ông giáo ơi!
0  Bình Luận