Chia sẻ về đề cử

 • Trưn
  Câu cửa miệng của mình đây rồi, vote mạnh!
 • Hải An
  Nhà bao việc, bao biện cho việc lười chứ bao việc gì!
 • Tú Anh
  Lí do nghe sai sai mà hợp lý bất ngờ.
 • Zi Zi
  Vote kịch liệt cho câu này nhé.
 • Giun
  Best lí do của năm đây rồi
0  Bình Luận