Chia sẻ về đề cử

 • Minh Châu
  Rủ bạn bè đi đu đưa đi nghe chanh sả hơn hẳn á.
 • Trần Minh
  Nghe xong chỉ muốn ra đường đi chơi liền luôn nhỉ. Chị Bích Phương đỉnh thật!
 • Hải Sang
  Từ khoá của năm đây rồi!
 • An Nguyễn
  Let’s đu đưa when Mị still young!!!
 • San San
  Nhân lúc trăng thanh gió mát, đi đu đưa đi.
0  Bình Luận